Teenuste tingimused

 TEENUSETINGIMUSED

 

ÜLEVAADE

 

Seda veebisaiti haldab Plus Minus Co. Kogu saidil viitavad terminid “meie”, “meie” ja “meie” Plus Minus Co-le. Plus Minus Co. pakub seda veebisaiti, sealhulgas kogu saadaolevat teavet, tööriistu ja teenuseid. sellel saidil teile, kasutajale, tingimusel et nõustute kõigi siin nimetatud tingimustega, põhimõtetega ja teatistega.

 

Külastades meie saiti ja / või ostes meilt midagi, osalete meie teenuses ja nõustute järgima järgmisi tingimusi („Teenusetingimused“, „Tingimused“), sealhulgas neid täiendavaid tingimusi ja põhimõtteid siin viidatud ja / või saadaval hüperlingi kaudu. Need teenusetingimused kehtivad kõigile saidi kasutajatele, sealhulgas ilma piiranguteta kasutajatele, kes on brauserid, müüjad, kliendid, kaupmehed ja / või sisu kaasautorid.

 

Palun lugege meie kasutustingimusi hoolikalt enne meie veebilehe kasutamist. Sisenedes või kasutades mis tahes osa veebilehest, te nõustute meie tingimustega. Kui Teie ei ole nõus kõikide käesoleva lepingu tingimustega, siis on Teil meie veebilehele ja teenustele juurdepääs keelatud.

 

Kõik uued funktioonid või vahendeid, mis on lisatud käesolevasse veebipoodi, kuuluvad meie kehtivate müügitingimuste alla. Kehtivaid müügitingimusi saab kontrollida igal ajal sellet lehelt . Me jätame endale õiguse uuendada, muuta või asendada meie müügitingimusi saates Teile sellekohaseid uudiskirju ja / või värskendame neid meie kodulehel. Kliendil on võimalik enne ostu sooritamist tingimustega tutvuda ning klient nõustub e-poest ostu sooritamisel tingimustes sätestatuga.

 

Meie poe hostiks Shopify Inc. Nad annavad meile online-e-kaubanduse platvormi, mis võimaldab meil oma tooteid ja teenuseid teile müüa.

 

Milliseid isikuandmeid töödeldakse-

 

nimi; kontaktinfo, nagu telefoninumber ja e-posti aadress;

maksja ja kohaletoimetamise aadress; pangakonto number;

kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

klienditoe andmed; muu kliendiuuringute ja/või pakkumistega seotud teave.

 

ÜLDTINGIMUSED

 

Müügitingimused kehtivad www.lashdollsuk.eu veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja Lash Dolls Europe Oü (edaspidi lashdollsuk.eu) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta

lashdollsuk.eu kasutajaks registreerides ja/või toodete ostmiseks kohalduvad käesoleva lepingu tingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused.

lashdollsuk.eu jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse www.lashdollsuk.eu veebilehel

-

 

MÜÜGILEPINGU JÕUSTUMINE

 

lashdollsuk.eu müüb ja Klient ostab e-poes pakutavaid tooteid. lashdollsuk.eu veebipoes tellimust vormistades ning maksmist sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

lashdollsuk.eu ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Lash Dolls Europe OÜ arvelduskontole

 

HINNAD

 

Meie toodete hinnad võivad muutuda ilma ette teatamata.

Me jätame endale õiguse igal ajal muuta või lõpetada Teenuse (või selle osa või selle sisu) ja seda ette teatamata.

Me ei vastuta Teie ega ühegi kolmanda isiku mis tahes muudatuse, hinnamuutuse, teenuse peatamise või lõpetamise eest.

 

TELLIMUSE VORMISTAMINE JA KAUBA EEST TASUMINE

 

Tellimusi saab e-poes esitada kas kliendikontole sisse logides või anonüümse kliendina.

Oleme teinud kõik endast oleneva, et näidata võimalikult täpselt meie kauplustes olevate toodete värve ja pilte. Me ei saa garanteerida, et teie arvutimonitori värviline kuvamine on õige.

Tellimuse tasumisel saab Klient valida omale sobiva makseviisi ja maksab XNUMX% tellimuse summast tellimuse kinnitamiseks.

Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse kohe peale seda, kui Klient on tasunud XNUMX% tellimuse kinnitusest.

 

KOHALETOIMETAMINE

 

Peale müügilepingu jõustumist (Kliendipoolset arve tasumist) komplekteerib lashdollsuk.eu tellimuse ning annab selle üle kohaletoimetamiseks meie logistikapartneritele. lashdollsuk.eu veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad arve tasumise hetkest.

 

Sihtkoha või kokkulepitud aja muutumisest on Klient kohustatud teavitama Loverte.com´i koheselt enne kauba kohaletoomist.

 

Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. lashdollsuk.eu ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.

 

TAGASTAMISÕIGUS

 

Vastavalt VÕS §-le XNUMX lg XNUMX, on kliendil õigus taganeda lepingust XNUMX päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.

Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja orginaalpakendis.

Kauba tagastamiskulud kannab klient, välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup.

Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba tagastamise avaldus vabas vormis e-posti aadressil info@lashdollsuk.eu XNUMX päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Tagastamisavaldus peab sisaldama Kliendi nime, toote nime ning arve või tellimuse numbrit.

 

PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

 

Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada XNUMX aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama lashdollsuk.eu´d probleemist e-posti aadressil info@lashdollsuk.eu ning esitama järgmise informatsiooni: nimi, kontaktandmed ja toote puudus. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui XNUMX-kuu jooksul peale defekti avastamist.

lashdollsuk.eu ei vastuta: Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustamise eest Defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

 

VASTUTUS JA VÄÄRAMATUD JÕUD

 

lashdollsuk.eu vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab lashdollsuk.eu ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

lashdollsuk.eu ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Loverte.com ei saanud mõjutada ette näha.

-

 

PRIVAATSUS

 

lashdollsuk.eu veebilehe kasutamisega annab Klient selge ja teadliku nõusoleku lashdollsuk.eu´le enda isikuandmete töötlemiseks.

 

MUUD TINGIMUSED

 

Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse. lashdollsuk.eu-l on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Kohtusse.

-

 

-

 

-

 

-

 

-

-

-

-

Mitte mingil juhul ei vastuta Plus Minus Co., meie direktorid, ohvitserid, töötajad, sidusettevõtted, agendid, töövõtjad, praktikandid, tarnijad, teenuseosutajad või litsentsiandjad vigastuste, kaotuste, nõuete ega otseste, kaudsete, juhuslike, karistavate, mis tahes liiki erilised või kaudsed kahjud, sealhulgas, ilma piiranguteta, saamata jäänud kasum, saamata jäänud tulu, kaotatud säästud, andmete kadumine, asenduskulud või muud sarnased kahjud, olenemata sellest, kas tegemist on lepinguga, lepinguvälise rikkumisega (sealhulgas hooletus), range vastutusega või muul viisil, mis tuleneb teie teenuse või teenuse abil hangitud toodete kasutamisest või mis tahes muu nõude puhul, mis on mis tahes viisil seotud teie teenuse või toote kasutamisega, sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes sisu vead või puudused või mis tahes liiki kaotus või kahjustus, mis on tekkinud teenuse või mis tahes teenuse kaudu postitatud, edastatud või muul viisil kättesaadavaks tehtud sisu (või toote) kasutamisest, isegi kui neile on sellest teada antud. Kuna mõned osariigid või jurisdiktsioonid ei võimalda välistada ega piirata vastutust tulenevate või juhuslike kahjude eest, on sellistes osariikides või jurisdiktsioonides piiratud meie vastutus seadusega lubatud maksimaalses ulatuses.

 

-

 

Nõustute hüvitama, kaitsma ja hoidma kahjutu Plus Minus Co-d ja meie emaettevõtet, tütarettevõtteid, sidusettevõtteid, partnereid, ametnikke, juhte, esindajaid, töövõtjaid, litsentsiandjaid, teenusepakkujaid, alltöövõtjaid, tarnijaid, praktikante ja töötajaid, mis on kahjutu igasuguste nõuete või nõudmiste korral. , sealhulgas mõistlikud advokaaditasud, mille on maksnud ükskõik milline kolmas isik teie käesolevate teenusetingimuste või nende poolt viidatud dokumentide rikkumise või mis tahes seaduse või kolmanda osapoole õiguste rikkumise tõttu.

 

-

 

-

 

-

 

-

-

-

 

-

 

-

-

-

 

-

 

Neid teenusetingimusi ja mis tahes eraldi lepinguid, millega me teile teenuseid osutame, reguleerivad ja tõlgendatakse vastavalt seaduse 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware, USA 19958 seadustele.

 

-

 

-

-

 

-

 

Küsimused teenusetingimuste kohta tuleks saata meile aadressil plusandminusco@gmail.com.